Nová strešná krytina na našom kostole

Prvé sväté prijímanie 29. mája 2011
5. júna 2016
Interiér nášho kostola
5. júna 2016

Niekoľko fotiek z výmeny strešnej krytiny na našom kostole, ktorá už bola ukončená. Bola daná fólia a nové dosky ako aj nová krytina, lakoplastovaný falcovaný plech. Materiál dodala firma Lamina Prešov s.r.o. a prácu zrealizoval pán Zdeno Trešňák z Humenného so synom. Oprava strechy začala 8. júna 2011, dokončená bola 4. augusta 2011. Práca sa predĺžila pre časté dážďe. Celé dielo bolo finančne pokryté zo zbierky miestnych veriacich, ktorý pristúpili k tomuto dielu veľmi zodpovedne a obetavo. Boh určite neprehliadne túto obetu.