Prvé sväté prijímanie 29. mája 2011

Prvé sväté prijímanie 24. mája 2009
5. júna 2016
Nová strešná krytina na našom kostole
5. júna 2016

Zopár záberov zo slávnosti prvého svätého prijímania detí v našej farnosti v máji 2011. Po prvýkrát prijali Pána Ježiša tieto deti: Samuel Falis, Daniela Falisová, Tamara Jusková, Norbert Kollár , Michaela Segedyová, Denis Zavacký a František Zschauer.