História farnosti

Základné chronologické údaje o farnosti

 • Prvá písomná zmienka o existencii rímskokatolíckej filiálky Medzilaborce je z roku 1749, keď obec patrila pod farnosť Papín.
 • Medzilaborecká filiálka v roku 1864 bola začlenená do farnosti Zbudské Dlhé.
 • Prvý kostol bol postavený v roku 1903 za pôsobenia Valentína Bélafiho, farára v Zbudskom Dlhom a Andreja Lehoczkého, farára v Snine a dekana Humenského dištriktu.
 • Kostol bol zavätený Bohorodičke Panne Márii.
 • Miestnu kapelániu zriadil 19. februára 1909 košický biskup Dr. Augustín Fisher-Colbrie za pôsobenia Františka Kálosiho, farára v Zbudskom Dlhom. Miestnej kapelánii boli priradené tieto filiálky: Borov, Čabalovce, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Ňagov, Palota, Šterkovce, Sukov, Vydraň a Nižné Čabiny.
 • Za prvého správcu miestnej kapelánie bol menovaný kaplán z Ľubiše Michal Hreha/Gergley/ 6. marca roku 1909.
 • Farskú budovu v blízkosti kostola postavili veriaci v roku 1913 za prispenia baróna Karola Škodu.
 • Miestnu kapelániu povýšil na samostatnú farnosť 1. júna 1998 prvý košický arcibiskup-metropolita Mons. Alojz Tkáč. Novej farnosti pridelili tieto filiálky: Čabalovce, Čabiny, Čertižné, Habura, Kalinov, Krásny Brod, Miková, Ňagov, Oľka, Palota, Rokytovce, Roškovce, Sukov, Svetlice, Výrava.
 • Za Prvého farára farnosti bol 30. augusta 2000 menovaný Mgr. Anton Pavlíček.
 • Farský kostol bol slávnostne konsegrovaný 31. decembra 2000 košickým arcibiskupom-metropolitom Mons. Alojzom Tkáčom.
 • Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup, slávnostne požehnal Lurdskú jaskynku pred farským kostolom 13. septembra 2002.
 • Novokňaz Ján Kubis z Medzilaboriec slúžil primičnú svätú omšu 29. septembra 2002.
 • Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup, slávnostne požehnal pamätnú tabuľu 19. októbra 2003 biskupovi Jánovi Pergerovi, rodákovi z Čertižného.
 • Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup, slávnostne požehnal farský erb 5. februára 2006.
 • Od roku 2006 je správcom farnosti Mgr. Marek Hnat.
 • 6. októbra 2007 po prvý krát v kostole zaznel organ, ktorý bol darovaný farníkmi z obce Vyšná Šebastová. Je to organ značky Rieger, jednomanuál, päť registrový a bola na ňom urobená generálna oprava.
 • 24. februára 2008 tento organ slávnostne požehnal Mons. Bernard Bober, košický pomocný biskup.
 • Od 1. januára 2010 bol Mgr. Marek Hnat ustanovený za farára, ktorú dovtedy spravoval ako správca farnosti.
 • Od 1. júla 2012 bol za správcu farnosti menovaný Marián Gurský.