História kostola a fary

Prístavba kostola - veže 1998 - 2000

Posledná rozsiahla obnova farského kostola sa začala v máji roku 1998. Navrhovaný projekt obsahoval v sebe nový chór a pristavanú murovanú vežu. Predtým stála vedľa kostolíka drevená zvonica. Počas zimy roku 1997 sa práce sústredili na interiér kostola, jeho novú elektroinštaláciu, podlahy a vstavaný oltár ako aj jeho vymaľovanie. S prístavbou veže kostola sa začalo na jar, v máji roku 1998. Veľkou pomocou pri stavbe novej veže bola aj darovaná železná konštrukcia z Hrabovca nad Laborcom. Do konca roku 1999 sa podarilo celú stavbu dať pod strechu. Vo zvonici boli osadené dva pôvodné zvony. V nasledujúcom jubilejnom roku 2000 sa už vykonávali ukončovacie práce a príprava na konsekráciu kostola, ktorú vykonal Mons. Alojz Tkáč, arcibiskup 31. decembra 2000.

Posviacka Lurdskej jaskyne a pamätnej tabule

13. septembra 2002 biskup Bernard Bober posvätil pred kostolom jaskynku Lurdskej Panny Márie. O rok nato 19. októbra 2003 posvätil pamätnú tabuľu Jána Pergera, ktorý bol košickým biskupom v rokoch 1868 – 1876. Ján Perger sa narodil v Čertižnom, ktorá je filiálnou obcou patriacou do našej farnosti.

Kostol a farská budova v roku 1922
Kostol a farská budova v roku 1922
Pôvodný hlavný oltár s obrazom Panny Márie Bohorodičky
Pôvodný hlavný oltár s obrazom Panny Márie Bohorodičky